top of page

TRIPCOM

tripcom.jfif

Folijarno đubivo sa jedinjenjima bora (B), molidbena (Mo), cinka (Zn). Uloga bora prvenstveno se ogleda u sintezi ugljenih hidrata i procesu oplodnje, molibden je važan činilac fotosinteze, a cink učestvuje u sintezi nukleinskih kiselina, neophodan u funkcionisanju nekih enzima i učestvuje u metabolizmu auksina (hormona rasta biljaka). Sastav ovog preparata aktivira odbrambeni metabolizam biljke na mnoge prouzrokovače bolesti pri čemu se znatno umanjuju šanse za stvaranje rezistentnosti patogena pritiskom hemijskih pesticida.

Količina primene:

3-4 l/ha-FOLIJARNO (preporuka 3 tretmana)

I) u fazi cvetanja;

II) mesec dana kasnije (u odnosu na agrometeorološke uslove);

III) pred berbu

PROIZVOĐAČ: Arvensis, Španija

Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija

NEMA KARENCU

ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja
Pakovanje: 1 L

bottom of page