top of page

Žižak-stop

Prirodan preparat za suzbijanje skladišnih štetočina na bazi dijatomejske zemlje. Smrtnost insekata prouzrokovana je isušivanjem epikutikule gubitkom vode iz tela, usled oštećenja zaštitnog voštanog sloja na epikutikuli izazvanog prvenstveno sorptivnom sposobnošću diatomejske zemlje na lipide u tom sloju.

Opšte količine:

  • Direktna primena u skladištenim žitima 1-2 kg/t

  • U praznim skladištima 1 kg/100m2

Napomena:

U kontaktu sa vodom drastično smanjuje efikasnost, vlaga na žitaricama mora biti ispod 14%, površine koje se tretiraju moraju biti suve i očišćene od prašine.

bottom of page