top of page

Meteorološka stanica

Muče vas ova pitanja?

 •  Kada je pravo vreme za primenu preparata za zaštitu?

 •  Kada je pravo vreme za navodnjavanje?

 •  Sa kojom količinom vode izvršiti navodnjavanje?

 •  Kada vršiti agrotehničke mere i potrošiti najmanje goriva?

 

PINOVA METEO STANICE – 24h U ZASADU UMESTO VAS

 

Pinova Meteo stanica je proizvod visoke tehnologije koji je konstruisan za kompjutersku dijagnostiku i upotrebu u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Uz pomoć Pinova Meteorološke stanice možete pratiti mikroklimatske uslove Vaše parcele na ekranu mobilnog telefona, tableta ili računara u toku 24 sata 365 dana u godini. Na osnovu prikupljenih podataka, preračunava se idealno vreme primene preparata za zaštitu, kako fungicida, tako i insekticida. Dobijate obaveštenje na Vašem telefonu kada je oko 90% verovatnoće da će doći do napada patogena ili štetočina, kako biste pravovremeno izvršili tretiranje praparatima za zaštitu. Pomoću senzora za vlažnost zemljišta, dobijate informacije o optimalnom vremenu za navodnjavanje, kao i neophodnim količinama vode koje treba utrošiti.

Svrha Pinova Meteo stanice je prikupljanje i obrada meteoroloških podataka koji daju pravovremenu informaciju o početku, trajanju i intenzitetu napada određene biljne bolesti ili štetočine. Time je omogućeno precizno određivanje roka tretiranja zaštitnim sredstvima te je olakšan izbor preparata. Pravilnom primenom moguće je ostvariti značajne uštede sredstava za zaštitu bilja i radne snage. Prikupljeni meteorološki podaci pomoći će i u određivanju mikroklimatskih prilika određene lokacije, što će olakšati izbor pravilnih vrsta, sorata i tehnologije uzgoja. Pinova Meteo agrometeorološka stanica namenjena je svim intenzivnim poljoprivrednim proizvođačima (voćarima, povrtarima, vinogradarima, ratarima) i onima koji žele biti u korak s najnovijim tehnološkim dostignućima u poljoprivredi.

Pinova Meteo stanica se sastoji od centralne mikroprocesorske jedinice i perifernih mernih instrumenata koji mere sledeće parametare:

 1. Temperaturu vazduha (°C)

 2. Relativnu vlažnost vazduha (%)

 3. Količinu padavina (mm/m2)

 4. Prisustvo vlage na listu (%)

 5. Temperaturu u zoni biljke (°C)

 6. Temperaturu tla (°C)

 7. Smer i brzinu vetra (0-360°; m/s)

 8. Globalno zračenje (W/m2)

 9. Pritisak (mbar)

 10. Vlažnost tla (cb)

 11. Tačku rose (Dew Point) (°C)

 12. Evapotranspiraciju (mm/m2)

Osnovni model uređaja ima sve potrebne parametre za proračun modela biljnih bolesti.

Agrometeorološka stanica može u potpunosti biti personalizovana od strane kupca te prema svojim potrebama može odabrati koje parametre želi meriti. Maksimalan broj senzora po stanici je 8.

 

Dostupni prognozni modeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za sve štetočine čiji razvoj zavisi od suma efektivnih temperatura, rokove suzbijanja je moguće odrediti praćenjem suma efektivnih temperatura.

Princip rada uređaja

Izmereni parametri se programski obrađuju na ličnom računaru ili mobilnom telefonu gde se onda i očitaju. Podaci dolaze preko servera do ličnog računara GSM/GPRS vezom. Korisnik Pinova Meteo stanice će na svom računaru ili mobilnom telefonu imati instaliran program preko kojeg će moći direktno učitati podatke sa servera. Podaci se mogu u bilo koje vreme skinuti sa interneta i obraditi. Preneseni podaci mogu biti prikazani u obliku grafikona ili tablica. Isti se mogu koristiti unutar Pinovasoft aplikacije.

Prednosti korišćenja meteo stanice:

 1. Pouzdano određivanje rokova zaštite.

 2. Olakšan izbor preparata za zaštitu.

 3. Preciznije određivanje rokova i količine potrebne vode za navodnjavanje.

 4. Izvođenje agrotehničkih mera u klimatskim uslovima u kojima se postižu najbolji rezltati.

 5. Ušteda na preparatima za zaštitu.

 6. Smanjenje ljudskog i traktorskog rada.

 7. Optimizacija poljoprivredne proizvodnje.

 8. Grafički i tabelarni prikaz mikroklimatskih parametara na vašoj parceli.

Benefiti:

 1. Jednostavno postavljanje

 2. Jednostavno rukovanje

 3. Jednostavno održavanje

 4. Preciznost i pouzdanost merenja parametara

 5. Povoljna cena

 6. Naši agronomi će Vam objasniti kako da koristite Meteo stanicu i biće vam na usluzi 24 sata za sva pitanja.

pinova meteo stanica.jpg
pinova meteo stanica 2.jpg
kj.jpg
pinova meteo stanica 1.jpg
pinova.jpg
3-1024x576.jpg
bottom of page