top of page

Alkafert 20 % Helat gvožđa sa 14 % amonijum nitrata

NAMENA ĐUBRIVA:

Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom.

PRIMENA I EFEKTI PRIMENE:

Alkafert 20 % helata gvožđa sa 14 % amonijum nitrata može se primenjivati u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a naročito se preporučuje kada se pojave prvi znaci hloroze na lisnoj masi kod poljoprivrednih kultura. Ovaj helatni proizvod sadrži i amonijum nitrat zbog čega se može koristiti i ze redovno đubrenje, u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. Primenom ovog đubriva može se sprečiti pojava fiziološkog narušavanja poznatog kao hloroza, što ima za rezultat pravilan razvoj biljaka, odnosno davanje stabilnih i kvalitetnih prinosa.

NAPOMENA:

U rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa više đubriva, osim sa onim đubrivima koja imaju jaku kiselu i alkalnu reakciju. Ne preporučuje se da se meša u istom rezervoaru sa rastvorima kalcijum amonijum nitrata i kalcijum nitrata. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa više pesticida, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima za zaštitu.

Količina primene:

Fertigaciono 2 l u 3000-4000 l vode; Folijarno 200-350 ml/100 l vode

bottom of page