top of page

Alkafert 4% cink (Zn)

NAMENA ĐUBRIVA:

Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom.

PRIMENA I EFEKTI PRIMENE:

Alkafert 4% Cink je proizvod koji se najčešće preporučuje za primenu na početku vegetacije i u fazi formiranja lisne mase kod poljoprivrednih kultura. Može se primenjivati i u drugim fazama rasta i razvoja zbog toga što sadrži i azot kao hranljivu materiju. Hranljive materije iz Alkafert 4% Cinka odmah i u visokom procentu su dostupne za biljke, čime se sprečava formiranje malih abnormalnih listova, odnosno poboljšava se ceo rast biljke, što ima za rezultat pravilan razvoj, sa stabilnim i kvalitetnim prinosima.

NAPOMENA:

U rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa više đubriva, osim sa đubrivima koja imaju jaku kiselu i alkalnu reakciju. Ne preporučuje se da se meša u istom rezervoaru sa rastvorima kalcijum amonijum nitrata i kalcijum nitrata. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa više pesticida, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima za zaštitu.

Količina primene:

Fertigaciono 1,5 l u 2000-3000 l vode; Folijarno 200-250 ml/100 l vode

bottom of page