top of page

Alkafert 9-0-6 + 10% CaO + 2% MgO

NAMENA ĐUBRIVA:
Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikro rasprskavanje), zalivanjem i folijarnom aplikacijom.
 

PRIMENA I EFEKTI PRIMENE:
Alkafert NPK 9-0-6 + 10 % CaO + 2 % MgO se redovno primenjuje u fazi formiranja plodova, sa ciljem odstranjivanja fiziološkog nedostatka kalcijuma i magnezijuma, kako bi se obezbedila izbalansirana ishrana kalijumom, odnostno stvaranje zdravih i dobro obojenih plodova. Njegova upotreba se naročito preporučuje u ishrani poljoprivrednih kultura proizvedenih od rasada. Aplikacijom ovog đubriva može se sprečiti pojava hloroze, odnosno obezbeđuju se stabilni i kvalitetni prinosi. Kod jabuke se sprečava pojava gorkih fleka na plodu, kod paprike i kod paradajza se sprečava pojava truleža na vrhu ploda, kod salate – pegavost lista, i dr.
 

NAPOMENA:
Alkafert NPK 9-0-6 + 10 % CaO + 2 % MgO se ne sme mešati u istom rezervoaru sa sulfatnim i fosfornim đubrivima. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa većinom pesticida, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.
 

Količina primene:
Fertigaciono 3 l u 3000-5000 l vode; Folijarno 200-400 ml/100 l vode

bottom of page