top of page

Alkafert Magnezijum-nitrat 36%

NAMENA ĐUBRIVA:

Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom.

PRIMENA I EFEKTI PRIMENE:

Alkafert Magnezijum nitrat 36 % najčešće se preporučuje za primenu u fazi cvetanja, formiranja i zrenja plodova, kada se javljaju i najveće potrebe. Pored toga što se biljci obezbeđuje magnezijum, ovim đubrivom se istovremeno zadovoljavaju i potrebe za azotom. Kod većeg broja kultura, a naročito kod višegodišnjih, magnezijum nitratom se može sprečiti pojava fiziološkog narušavanja poznatog kao hloroza, što ima za rezultat pravilan razvoj biljaka, odnosno davanje stabilnih i kvalitetnih prinosa.

NAPOMENA:

U rastvorima za fertirigaciju može se mešati sa više đubriva. Može se mešati i sa više pesticida, gde se prvo rastvaraju pesticidi, a zatim se mešanjem dodaje đubrivo, međutim pre svake upotrebe neophodno je pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

Količina primene:

Fertigaciono 3-5 l u 4000 l vode; Folijarno 400 ml/100 l vode

bottom of page