top of page

Alkafert NPK 12-5-7 + ME

NAMENA ĐUBRIVA:

Tečno mineralno đubrivo za primenu sistemom za mikronavodnjavanje (kap po kap i mikrorasprskavanje) i folijarnom aplikacijom.

PRIMENA I EFEKTI PRIMENE:

Alkafert NPK 12-5-7 + ME može se primenjivati u svim fazama rasta i razvoja biljaka jer, osim osnovnih hranljivih elemenata sadrži i mikro elemente (B, Cu, Mn i Zn) koji su neophodni za izbalansiranu ishranu poljoprivrednih kultura, a naročito se preporučuje u fazi cvetanja i na početku plodonošenja. Kao rezultat aplikacije ovog đubriva biljke se pravilno razvijaju, cvetaju, vezuju plodove, odnosno daju stabilne i kvalitetne prinose. Kod voćnih vrsti i kod vinove loze postiže se uspešno formiranje rodnih pupoljaka za sledeću godinu, a istovremeno oni dobro podnose rane jesenje i kasne prolećne mrazove.

NAPOMENA:

Alkafert NPK 12-5-7 + ME se može upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa većinom pesticida. Redosled rastvaranja je: voda - Alkafert NPK 12-5-7 + ME – pesticidi. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima.

Količina primene:

Fertigaciono 2-3 l u 3000-4500 l vode; Folijarno 300-400 ml/100 l vode

bottom of page