top of page

Borac Kombo

Tečno đubrivo sa visokim sadržajem bakra i sumpora.

BAKAR:

  • Važan mikroelement za obavljanje metaboličkih reakcija u biljkama

  • Važan za sintezu hlorofila i auksina (biljnih hormona odgovornih za rast)
     

SUMPOR:

  • Neophodan za proizvodnju biotina, esencijalnog vitaminskog kofaktora za sintezu masnih kiselina, kao i glutationa i aminokiselina cistein i metionin
     

Zbog visokog sadržaja bakra I sumpora može da se koristi kao sredstvo za dezinfekciju u fazi mirovanja radi smanjenja inokulacionog potencijala gljivičnih prouzrokovača bolesti I smanjenja populacije grinja. Jedna od primena je i dezinfekcija semena, sadnica kao i posle obavljene rezidbe je dobro izvršiti tretman ovim preparatom u koncentraciji od 0,5%.

Količina primene: 2-3 l /1000 l vode

bottom of page