top of page

BRAMISOIL

bramisoil.jpg

Proizvod koji u svojoj formulaciji sadrži mineralne elemente potrebne biljci tokom vegetacionog perioda. Namenjen je kao korektor nutritivnih nedostataka cinka, esencijalnog elementa u sintezi nukleinskih kiselina, a takođe i kofaktora enzima i učesnika u metabolizmu auksina. Njegova jedinstvena formulacija sa sekundarnim metabolitima mikroorganizama omogućava sistemično kretanje kroz biljku - biljka ga usvaja preko korena, translocira se do nadzemnih delova pri čemu je najveća koncentracija preparata u najmlađim listovima. Povećava otpornost biljke na napad paradajzovog moljca (Tuta absoluta)

Količina primene:

  • Fertigaciono 5 l/ha (7-10 l/ha u zavisnosti od habitusa biljke – biljke do 1 m visine: 5 L, biljke od 1-1,5 m: 7 L, biljke preko 1,5 m visine: 10 L)

  • Tretmane je potrebno početi odmah nakon ulova jedinki na lepljivim lovnim klopkama

  • Tretmane ponavljati na svakih 7-10 dana, do kraja vegetacije, a količinu povećavati (do 10 l/ha) u zavisnosti od starosti i bujnosti biljke).


PROIZVOĐAČ: Arvensis, Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja
Pakovanje: 1 L, 5 L

bottom of page