top of page

Cripthum

cripthum.jpg

Jedinstvena formulacija huminskih (30%) i fulvo kiselina (10%) na našem tržištu - pH 4,2

Inovativni biostimulator buduće generacije 100% prirodnog porekla sa koncentrovanom organskom materijom (humusni ekstrakt) – poboljšava strukturu zemljišta I reguliše pH alkalnih zemljišta. Oslobađa i formiranje raznih kompleksa hranljivih materija povećavajući njihovu pristupačnost biljci I stimuliše razvoj korena. Tehnologija mikroinkapsulacije omogućava preparatu ravnomernu distribuciju, stabilnost u tank miksu I zaštitu od degradacije. Pogodan je za mešanje sa većinom đubriva.

Opšta količina primene:

2-5 l/ha (preko zemljišta, zavisno od agrohemijske analize i potreba gajene kulture)

Soja: 1-2 l/ha (tokom nicanja)
Začinsko bilje: 2-4 l/ha (na svakih 15 dana)
Žita: 2-4 l/ha (5-6 tretmana)
Cveće I ukrasno bilje: 2-4 l/ha (do 6 aplikacija, na svakih 15 dana)
Voće: 2-4 l/ha (na početku vegetacije)
Povrće: 2-4 l/ha (ukupna preporučena količina 10 l/ha, rasporediti tokom vegetacije)

bottom of page