top of page

Diatomejska zemlja

Efikasan protiv:

Žitni žižak - Sitophilus granarius

Žizak pirinča - Sitophilus oryzae

Kukuruzni žižak - Sitophilus zeamais

Žizak pasulja - Acanthoscelides obtectus

Žitni moljac - Sitotroga cerealella

Mali brašnar - Triralium confusum

Veliki brašnar- Tenebrio molitor

Surinamski brašnar - Silvanus surinamensis

Način delovanja:

Smrtnost insekata prouzrokovana je gubitkom vode iz tela. Do gubitka vode dolazi usled oštećenja zaštitnog voštanog sloja na epikutikuli izazvanog prvenstveno sorptivnom sposobnošću diatomejske zemlje za lipide u tom sloju. Deluje na štetočine izvan zrna.

Napomena:

Preparat ostavlja beličasti trag ali ne utiče na boju brašna, ni na kvalitet konačnog proizvoda jer su preporučene količine preventivno 1:1000, a kurativno 2:1000.

Što se tiče bezbednosti hrane dobijene iz tretiranih žitarica važno je napomenuti da se diatomejska zemlja decenijama koristi kao sastavni deo lekova, prečišćivač napitaka (piva , vina…), a preporučuje se i kao detoks organizma za šta se pije razmućena u vodi.

Uputstvo za upotrebu:

Direktna primena prilikom skladištenja žita:

  • Preventivno (pre pojave štetočina): 1kg/t

  • Kurativno (nakon pojave štetočina): 2kg/t

Broj primena: 1 godišnje

Vreme primene: kod uskladištenja, tokom prebacivanja ili kod opasnosti od napada.

     1. U praznim skladištima:

  • Nanosi se ručno ili mašinski u dozi od 1kg/100m2 (10g/m2).

  • Broj primena: 10 puta godišnje

    2. U mlinovima, silosima i podnim skladištima:

  • Nanosi se mašinski u dozi od 1kg/100m2 (10g/m2).

  • Broj primena: 12 puta godišnje

bottom of page