top of page

Elisyum

elisyum.png

Folijarno đubrivo koje pospešuje regeneraciju biljaka nakon izlaganja biotičkom stresu. Intenzivira proces fotosineze, omogućavajući prihranu esencijalnim mikroelementima kao što su gvožđe, cink i mangan. Zbog svoje jedinstvene formulacije takođe utiče na smanjenje populacije  fitopatogenih gljiva, prevashodno zemljišnih patogena u zoni korenovog sistema biljaka.

Količina primene:

  • FERTIGACIONO: 5l/ha

  • FOLIJARNO: 2,5 - 3 l/ha

  • DEZINFEKCIJA ZEMLJIŠTA: 30l/ha 10 dana pre rasađivanja


PROIZVOĐAČ: Arvensis,Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja
Pakovanje: 1 L

bottom of page