top of page

FitoOrganomax 6-2-4

FitoOrganomax_edited.png

Preparat  Organomex kompanija Omex  za naše tržište proizvodi pod našom robnom markom FitoOrganomax 6-2-4

https://www.omex.com/products/organomex

Organsko NPK đubrivo na bazi ekstrakata nusproizvoda prerade šećerne repe obogaćeno mikroelementima (gvožđe, cink, bakar)

Zbog sadržaja glicin-betaina posebno pogodan za slana zemljišta i zemljišta sa loše izbalansiranim mineralnim sastavom ili zemljišta siromašna organskom materijom

  • Pored ishrane biljaka sa NPK i mikroelementima (Fe, Zn, B) FITOORGANOMAX obogaćuje zemljište organskom materijom

  • Sadrži proteine, aminokiseline i globuline

  • Pospešuje mikrobiološku aktivnost zemljišta

  • Preporučljiv u hidroponiji jer obogaćuje supstrat, a ne podiže EC

Opšta količina primene 4-5 l/ha, fertigaciono, PREPORUČLJIV PRI RASAĐIVANJU

bottom of page