top of page

FitoAbsoluta

fitoabsoluta.jpg

FitoAbsoluta je potpuno prirodni, biorazgradivi proizvod na bazi eteričnih ulja dobijenih iz biljnih ekstrakata sa dodatkom cinka. Utiče na prevenciju ili ublažavanje posledica biotičkog i abiotičkog stresa na biljke. Sprečava ili ublažava napad moljca paradajza (Tuta absoluta) bez direktne biocidne aktivnosti -  kod insekata stvara konfuziju I zaboravlja da se hrani i pari. Pogodan je u svim fenofazama, čak i u toku berbe paradajza, u cilju sprečavanja napada insekata. Ne smeta korisnim insektima. Primenjuje se u plastenicima, staklenicima, na otvorenom.

Količina primene:

250 – 300 ml na 100 l vode. Aplikaciju ponoviti na 7-10 dana na početku napada ili na 5 do 7 dana ukoliko je jači napad, (3 – 4 aplikacije, može i više – sve dok je potrebno, u cilju suzbijanja i kontrole brojnosti insekta)

Prvim tretmanom zaustavlja dalje prouzrokovanje štete napada insekta dok smanjenje populacije nastupa za 5 do 7 dana. Za produženo delovanje preparata, upotrebu FitoAbsuluta preporučujemo uz okvašivač. Potrebna količina se rastvara u dovoljnoj količini vode kako bi se olakšala ravnomerna distribucija preparata na biljkama. Na temperaturama iznad 28°C smanjuje se efikasnost. Poželjno je prilagoditi pH radnog rastvora na 5,5-6 radi bolje efikasnosti.


PROIZVOĐAČ: Servalesa, Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja
Pakovanje: 250 ml, 1 L

bottom of page