top of page

FitoAmino Sumpor

fas1.jpg

Preparat  Protifert Sulphur kompanija Sicit  za naše tržište proizvodi pod našom robnom markom FitoAmino Sumpor.

Folijarno đubrivo sa aminokiselinama (6%) i sumporom (33%). Kompleks sa aminokiselinama mu omogućava translaminarno kretanje  kroz list (na relaciji lice-naličje). Pogodan za ishranu biljaka sumporom na kiselim zemljištima, gde se mineralna đubriva sa ovim elementom izbegavaju zbog zakišeljavanja. Ne izaziva fitotoksije ni pri višim temperaturama, može se primeniti tokom cvetanja i nije toksičan za korisne insekte. Na vinovoj lozi sumpor pojačava sortna obeležja grožđa i ukus vina.

Opšta količina primene:

2,5 - 3 l/ha na svakih 10-15 dana (zavisno od uslova)


PROIZVOĐAČ: Sicit Chemitech, Italija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja
Pakovanje: 200 ml, 1 L, 5 L

bottom of page