top of page

FitoAmino Flash

fitoaminoflash.jpg

Preparat Kelpak kompanija Omex za naše tržište proizvodi pod našom robnom markom FitoAminoFlash

https://www.omex.com/products/kelpak-uk

Folijarno NPK đubrivo sa mikroelementima, aminokiselinama i ekstraktom morskih algi

-Kod biljaka u stresu efekti vidljivi nakon 24h

-Prevenira/otklanja herbicidni šok (preporučljiv za upotrebu uz herbicidni tretman ili usled herbicidnog oštećenja)

-Pojačava translokaciju aktivne materije herbicida u korovima, dok gajenu biljku čuva od herbicidnog šoka

-Povoljno utiče na razvoj korena žita (preporučljiv prilikom uobičajene azotne prihrane ratarskih kultura)

-Značajno povećava prinos i kvalitet na tretiranim površinama

 

Sastav:

Aminokiseline 20%

Azot 10,4%

Fosfor (P2O5)  10,4%

Kalijum (K2O) 10,4%

Magnezijum 0,16%

Gvožđe 0,185%

Cink 0,185%

Bakar 0,167%

Mangan 0,185%

Bor 0,73%

Molibden 0,008%


Količina primene:
Opšta količina primene 1,5 - 3 l/ha
(FOLIJARNA PRIMENA)

PROIZVOĐAČ: OMEX Norfolk, Engleska
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE: kod pravilnog skladištenja neograničen

bottom of page