top of page

FitoDimel

fitodemiel.jpg

Đubrivo sa manganom i cinkom i okvašivač
 

Namena:

• FitoDimel u svom sastavu ima mangan i cink čiji su molekularni oblici sistemičnog delovanja i biljka ih vrlo brzo usvaja nakon aplikacije. Koristeći FitoDimel kao okvašivač postižete, pored boljeg usvajanja sredstava za zaštitu bilja, snabdevanje biljke sa dva važna elementa u sintezi odbrambenih mehanizama

• FitoDimel otapa mednu rosu koju izlučuju štetočine i na koju se naseljavaju gljive čađavice

• Koristi se i kao prirodno pomoćno sredstvo – okvašivač, jer utiče na smanjenje površinskog napona kapljica vode, čime se postiže bolje usvajanje sredstava za zaštitu bilja i đubriva.

Kvašljivost neke površine povezana je sa površinskim naponom odnosno uglom kvašenja. Kap tečnosti koja se nalazi na čvrstoj glatkoj površini može da tu površinu pokvasi delimično ili potpuno, ili da je ne kvasi uopšte, što zavisi od veličine/odnosa privlačnih sila između molekula tečnosti (kohezione sile) I sila između tečnosti I posmatrane čvrste površine (adhezione sile).

Adhezione sile određuju ugao kvašenja ili dodira. Kada je ugao kvašenja 0°, kap će se razliti po površini potpuno je kvaseći. Sa povećanjem ugla kvašenja opada kvašljivost.

Što je veći površinski napon tečnosti (sile koje molekule tečnosti drže na okupu), manja je kvašljivost (kapljice zadržavaju oblik kalote) i manji je stepen pokrovnosti neke površine sa istom količinom vode.

Uloga okvašivača je da smanje površinski napon tečnosti I povećaju kvašljivost, čime se poboljšava distribucija aktivne materije na površini biljke.

Količina primene:

  • od 250 do 300ml na 100 litara vode (kao đubrivo)

  • od 50 do 100ml na 100 litara vode (kao okvašivač)

  • 200ml na 100 litara vode (kao rastvarač medne rose)

PROIZVOĐAČ: Servalesa, Španija

Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija

NEMA KARENCU

ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja

Pakovanje: 1 L

bottom of page