top of page

FitoGarland

garland.jpg

Đubrivo na bazi ekstrakta belog luka proizvedeno pomoću cell-burst tehnologije. Ekstrakt belog luka sadrži alicin. Prirodni proizvod koji se koristi u zoni korenovog sistema kao  oplemenjivač zemljišta sa biostimulativnim delovanjem i pored toga štiti korenov sistem od parazitnih nematoda. Sadrži sumpor.

Zemljišne aplikacije:

  • Preventivno 2 l/ha (svakih 7-14 dana, do 5 tretmana)

  • Kurativno 10 l/ha (po pojavi, 5 l/ha svakih 7-14 dana, 2-3 aplikacije)

Napomena:

Za najbolje rezultate, koristiti Garland kroz sistem kap po kap


PROIZVOĐAČ: Omex, Norfolk Engleska
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja
Pakovanje: 1 L

bottom of page