top of page

FitoNemakil

FitoNemakil.png

Preparat  Alkafert NEMAKIL 35 AL kompanija Alkaloid Skoplje  za naše tržište proizvodi pod našom robnom markom FitoNemakil

https://alkaloid.com.mk/product/agrosal-nemakil-35-al

Koncentrovani biljni ekstrakt Quillaja saponaria (sadrži saponine – terpenoidna jedinjenja) sa dodatkom esencijalnih mikroelemenata MANGANA I CINKA

STIMULATIVNI EFEKAT NA RAZVOJ KORENOVOG SISTEMA BILJAKA– podstiče bolje ukorenjavanje

       Količina primene:

  • 5 l/ha - FERTIGACIONO

  • Nakon apliciranja  ne treba zalivati najmanje 24 h

  • Tretmane je potrebno sprovoditi odmah nakon rasađivanja biljaka

  • Da bi se postigao potpuni efekat potrebno je da se izvrši kada je voda u zemljištu blizu gornje granice lako dostupne biljci


PROIZVOĐAČ: Alkaloid, Skoplje

Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija

NEMA KARENCU

ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja

Pakovanje: 1 L

bottom of page