top of page

FitoSupreme

fitosupreme.jpg

Preparat  Foliar Supreme kompanija Omex  za naše tržište proizvodi pod našom robnom markom FitoSupreme

https://www.omex.com/products/foliar-supreme

Mineralno PK đubrivo sa esencijalnim hranljivim elementom (S)

Sadržaj: Fosfor (P2O5) 24 %, Kalijum (K2O) 15%, Sumpor (S) 35%

FitoSupreme je đubrivo namenjeno za ishranu biljaka u slučajevima nedostatka fosfora, kalijuma i sumpora. Fosfor je veoma važan kao aktivator hranljivih materija, igra ključnu ulogu u prenosu energije, utiče na razvoj korena i cvetanje kao i na celokupno zdravlje biljke. Kalijum utiče na otpornost biljaka na sušu i bolesti, poboljšava diferencijaciju delova cveta, poboljšava sazrevanje posebno kod višegodišnjih zasada, reguliše porast vegetativne mase i važan je osmoregulator. Sumpor je sastavni deo nekih esencijalnih aminokiselina (cistein I metionin) i veoma je važan u procesu sinteze proteina, biljnih ulja i vitamina. Zbog svog specifičnog sastava i funkcije, FitoSupreme povoljno utiče na otpornost biljaka na mnoge biljne bolesti.


Opšta količina primene:

2,5-3 l/ha (folijarna aplikacija)


PROIZVOĐAČ: Omex Norfolk, Engleska
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja
Pakovanje: 200 ml, 1 L, 5 L

bottom of page