top of page

GLOPPER

glopper.jpg

Folijarno i fertigaciono đubrivo sa 5,5% bakra (Cu) u obliku glukonata i galakturonata. Ovakva formulacija omogućava sistemičnu translokaciju bakra u biljci i pri folijarnoj i pri fertigacionoj primeni. Takođe, ima elicitorski efekat na biljku što doprinosi stimulaciji prirodne otpornosti biljaka na bakterijske i gljivične infekcije (inicijacija sinteze fitoaleksina aktivacijom enzima fenol-oksidaza).
 

Opšta količina primene:

  • 3-5 l/ha fertigacijom

  • 1,5-3 l/ha folijarna aplikacija

Tretmane primenjivati na svakih 10-14 dana u zavisnosti od agro-meteoroloških uslova


PROIZVOĐAČ: Arvensis, Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja
Pakovanje: 1 L

 

bottom of page