top of page

LIGNOMIX

lignomix.jpg

Folijarno i fertigaciono đubrivo sa kompleksom stabilnih molekulskih spojeva različitih mikroelemenata (bakar, mangan, cink) u obliku lignosulfonata. Zbog ovakvog sastava, povoljno utiče na funkciju sprovodnih sudova biljke te doprinosi boljoj kondiciji usled infekcija sudovnih patogena (stimuliše regeneraciju sprovodnog sistema i sintezu odbrambenih jedinjenja – fitoaleksina) i stimuliše sistemičnu otpornost biljaka.

Opšta količina primene:

  • Folijarno 2-3 l/ha

  • Fertigaciono 4 l/ha


PROIZVOĐAČ: Arvensis, Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja
Pakovanje: 1 L

bottom of page