top of page

LUMIK

lumik.jpg

LUMIK je korektor nedostatka cinka i mangana i pomaže pesticidima i biopesticidima da ne izgube svoju efikasnost. Veliki problem kod primene pesticida i biopesticida je loša kompatibilnost sa vodom. Njihove performanse zavise od pH vrednosti, tvrdoće vode, veličine kapljica, kao i količine vode sa kojom se preparat meša.

LUMIK je pojačivač dejstva aktivnih materija kod hemijskih i organskih preparata. Poboljšava distribuciju i usvajanje aktivnih materija na površini biljaka. Poboljšava disperziju nerastvorljivih supstanci i “lepi” ih za površinu biljaka. Skida prljavštinu sa lista, kao i produkte metabolizma insekata poput paučine i “medne rose”. Formulacija u vidu glukonata pomaže kod problema sa “tvrdom vodom” (Ca2 + , Mg2 + … ) koja smanjuje efikasnost preparata.

Smanjenje veličine kapi: Kod folijarne aplikacije bilo kog proizvoda, veličina kapi igra veoma važnu ulogu u distribuciji i efikasnosti zaštitne tečnosti.

Efekti rastvaranja i disperzije : Zbog polarnih i nepolarnih svojstava supstanci koje sadrži LUMIK , homogenizuje čitavu zapreminu tečnosti u kojoj je primenjen. Na taj način omogućava da zaštitna tečnost bude istog sastava na svim biljnim delovima. Kod slabo rastvorljivih supstanci povećava rastvorljivost, dok nerastvorljive supstance disperguje. LUMIK je sposoban da se veže za prljavštinu i spere je sa površine lista.

 

 Namena:

  • Čistač medne rose i ostalih produkata insekata: Mnogi insekti koji se hrane floemom biljaka, moraju da izlučuju višak šećera koji apsorbuju ishranom u vidu medne rose. Prisustvo medne rose na površini listova negativno utiče na razvoj biljaka, prekriva asimilacionu površinu, otežava razmenu gasova i fotosintezu.

  • Sprečava razvoj gljiva čađavica: Još jedan problem vezan za mednu rosu je gljiva čađavica koja se na njoj razvija u vidu tamne prevlake, što dodatnu ometa proces fotosinteze, transpiracije i ostale životne funkcije

  • Efekat penetracije: Pored glukonata, koji je sposoban da se veže za mnoge elemente poput mangana, cinka, magnezijuma, kalcijuma i na taj način obezbedi njihov prodor u biljku.

  • Dodate su i druge supstance koje poboljšavaju penetraciju u biljno tkivo, insekte i gljive… Zato što te supstance imaju izražen lipofilni karakter tj. veliki afinitet prema mastima, a ćelijske membrane sastoje se upravo od lipida i voskova.

  •  Kako bi demonstrirali penetrirajući efekat, izveli smo ogled pomoću stiropora (koji simulira kutikulu lista), koristili LUMIK 0,5ml i pomešali sa 1l tečnosti crvene boje kako bi efekat bio vidljiviji

Količina primene:

Preporučena količina za folijarnu primenu kao okvašivač je 100-150 ml, a kao čistač medne rose 200-400 ml na 100 l vode.


PROIZVOĐAČ: Arvensis, Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja
Pakovanje: 250ml, 1 L, 5 L

bottom of page