top of page

FitoBio 20

9. апр 2023.

Pravi izbor

S obzirom na promenljive vremenske uslove i mogućnost pojave oštećenja mraza, predlažemo tretman sa preparatom FitoBio 20. Pravi izbor za biljke izložene biotičkom i abiotičkom stresu.


FitoBio 20 je NPK đubrivo sa aminokiselinama i mikroelementima, koje će pomoći vašim biljkama da prebrode stres.

#fitobio #bezkarence #mraz #oporavak #biljke #cvet #vocarstvoivinogradarstvo #ratarstvoipovrtarstvo #tmbdiamond

bottom of page