top of page

Selo Sokolići

16. апр 2023.

FitoMil L60

U zasadu u Sokolićima (Lotika DOO - vlasništvo Emira Kusturice) trešnja se nalazi na početku cvetanja, a višnja u punom cvetu, faze u kojima preporučujemo fungicidni tretman sa preparatom FitoMil L60.

Tretman je urađen u kombinaciji sa FitoBor 10 radi boljeg zametanja plodova.

#cherryblossom #trešnja #višnja #fitomedicina #fungicidi #tretman


bottom of page