top of page

Plyaminol BIO SL

plyaminol.png

Mešavina slobodnih aminokiselina dobijenih iz biljnog materijala hidrolizom, namenjen za folijarnu i zemljišnu primenu navodnjavanjem kap po kap. Poboljšava fiziološku aktivnost biljke – organski biostimulator tokom kritičnih faza rasta ili nakon perioda stresa.

 • Prevazilaženje stresnih situacija za biljke (niske temperature, salinitet, fitotoksičnost...)

 • Pojačanje vegetativnog rasta i tokom razvoja plodova, za povećanje kalibraže, istovremeno sa povećanjem prinosa

 • Uštedu energije biljci prilikom sinteze aminokiselina. Na taj način je ta energija dostupna biljci tokom rasta i razvoja, što je važna prednost u ograničavajućim okolnostima (stres).

Primena:

FOLIJARNO (Brzo usvajanje aminokiselina preko lista omogućava bržu reakciju biljke na prisutne patogene i štetočine)

 • Standardna količina 1-3 cl/l (100-300ml/100l vode)

 • Voće, jagoda, povrće, ratarski usevi – nekoliko puta u ključnim fazama razvoja biljaka (cvetanje, zametanje plodova, porast plodova i stresno stanje) u količini 200-300 ml/100l vode

FERTIGACIONO (Visok procenat organske materije u kombinaciji sa aminokiselinama omogućava usvojivost preko korena)

 • Standardna količina je u rasponu od 3-6l/ha koja može da se udvostruči kod nekih useva u zavisnosti od gajene kulture, razmaka i opšteg stanja biljke.

 • Vode, jagode, povrće – nekoliko puta u ključnim fazama razvoja biljaka (cvetanje, zametanje

 • plodova, porast plodova i stresno stanje)

 • Voće 2-5l/ha po aplikaciji

 • Jagode 1-3l/ha, po aplikaciji

 • Povrće 3-6l/ha po aplikaciji

Napomena:

Nije preporučljiv kod pojedinih sorti šljive


PROIZVOĐAČ: Plymag

Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija

NEMA KARENCU

ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja

PAKOVANJE: 250ml, 1l, 5l, 20L

bottom of page