top of page

Quicelum

quicelum.jpg

Quicelum je preparat sa izbalansiranim sastavom mineralnih i organskih hranjivih materija, čija primena povećava deobu ćelija, pomaže cvetanju i povećava sadržaj šećera u plodovima. Kao rezultat njegovog delovanja povećava se broj, veličina i čvrstina plodova. Preporučuje se za folijarnu primenu pred svaku važnu fenofazu tokom vegetacije, obično u cvetanju ili kasnije nakon oplodnje i formiranja plodova.

  • Omogućava biljci uštedu energije usled formiranja bioaktivnih supstanci

  • Ekstrakti semena sadrže antioksidanse koji pomažu biljci da prebrodi stresne uslove

  • Ima regulatorni efekat na metabolizam mikroelemenata u biljci – aminokiseline helatirane sa gvožđem, bakrom, cinkom i manganom obezbeđuju bolje folijarno usvajanje ovih mikroelemenata

  • Sadrži prekursore za sintezu polifenola koji učestvuju u “imunološkoj” reakciji (SAR otpornosti) biljke na napad patogena

  • Podstiče fiziološke mehanizme koji premošćuju stres suše

  • Aktivira sintezu biljnih hormona (giberelina, auksina, citokinina) koji podstiču rast i deobu ćelija I niz drugih fizioloških procesa koji omogućuju zdrav razvoj I plodonošenje

Preporučene količine primene:

• Voće: 75-100 ml/100l vode u tri faze - 1. Pred cvetanje, 2. Kada se formiraju plodovi, 3. Kada

plodovi počnu da rastu (mesec dana pred berbu)

• Vinova loza: 50-75 ml/100l vode u dve faze - 1. Kada se formiraju listovi, 2. Kada se formira grozd

• Paradajz: 75-100 ml/100l vode - 1. Tretman pre cvetanja zatim ponavljati tretmane na 20-30 dana

• Dinja, lubenica i tikvica: 75-100 ml/100l vode - 1. Pre cvetanja , 2. Na početku intenzivnog rasta

ploda

• Repa, šargarepa, grašak, krompir: 50-100 ml/100l vode - 1. Faza 2-4 lista i ponavljati tretman na

20dana

• Jagoda i malina: 75-100 ml/100l vode - 1. Pre cvetanja i ponavljati tretmane na 25dana

• Ukrasno bilje: 50-75 ml/100l vode - Primeniti 2 do 3 puta u periodu rasta

• Usevi generalno: 50-100 ml/100l vode - 2 do 4 tretmana raspoređenih u periodu od zametanja plodova do porasta plodova.

Primena se preporučuje rano ujutru ili uveče. Kada se kombinuje sa drugim preparatima, preporučljivo je napraviti test kompatibilnosti. Izbegavajte direktno mešanje sa jakim kiselinama kao što su sumporna, azotna i fosoforna ili sa jakim bazama. Idealna pH vrednost rastvora je 7 - 8.


PROIZVOĐAČ: Arvensis,Španija

Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija

NEMA KARENCU

ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja

PAKOVANJE: 250ml, 1l, 5l

bottom of page