top of page

QUILATUM

qltm.jpg

Quilatum je proizvod za stimulaciju razvoja biljaka, naročito u stresnim uslovima ili potrebama za određenim mikronutrijentima (cink i mangan). Zahvaljujući prirodnim ekstraktima biljaka iz familija Rutaceae, Lamiaceae, Verbenaceae i Myrtaceae koji sadrže određene koncentacije alkaloida, terpena i fenola ima sposobnost smanjenja populacija štetnih insekata, jača useve i omogućava veće prinose.

Primena: Proizvod treba nanositi folijarno, razblažen u vodi uz okvašivač sa preporučenom koncentracijom od 2,5 do 3 ml / l vode.

Napomena:

  • Izbegavati tretiranje useva na temperature iznad 28 °C.

  • Prilagoditi pH radnog rastvora na 5,5-6

  • Ne preporučuje se više od jednog prolaza po aplikaciji.

  • Ne preporučuje se korišćenje u sistemima biološke kontrole insekata (smeta predatorskim artropodama)

  • Ne preporučuje se za upotrebu u hortikululturnim i nežnim biljakama.

  • U slučaju prenamnoženja ponoviti tretman nakon 5 dana.


PROIZVOĐAČ: Arvensis, Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja
Pakovanje: 250ml, 1 L, 5 L

bottom of page