top of page

Salamat

salamat1.jpg

Koncentrovane čvrste huminske (55%) I fulvo kiseline (15%), sa sadržajem lako pristupačnog kalijuma (8% K2O)

SALAMAT je organski korektor formulisan kao kristalna supstanca, potpuno rastvorljiv i namena mu je da obezbedi humusne kiseline u zemljištu. Ovaj proizvod poboljšava karakteristike zemljišta, podstiče razvoj korisnih mikroba i mobiliše hranljive elemente, omogućava usevima da razviju visoko efikasan korenov sistem, što dovodi do zdravog formiranja klijanaca, plodova i krtola.

 • Poboljšava zemljišnu strukturu

 • Oslobađa vezane elemente (formiranje helatnih kompleksa mikroelemenata i poboljšanje dostupnosti i apsorpcije hranljivih materija)

 • Poboljšava katjonski izmenjivački kapacitet

 • Aktivira mikrofloru zemljišta

 • Kontinuirana primena podiže pH na kiselim zemljištima (pH preparata 10)

PRIMENA - PREKO ZEMLJIŠTA u opštoj količini: 0,5 - 3 kg/ha (zavisno od analize zemljišta I potreba gajene kulture)

VREME PRIMENE:

 • Voće: Vegetativni porast (3 aplikacije)

 • Povrće: Vegetativni porast (3 aplikacije)

 • Jagoda, malina: Vegetativni porast (4 aplikacije)

 • Vinova loza: Vegetativni porast (3 aplikacije)

 • Ukrasno bilje: Tokom cele vegetacije (na svakih 7 dana)

 • Na otvorenom: Vegetativni porast (2 aplikacije)

bottom of page