top of page

TRIPLE COLOR

triple color.png

TRIPLE COLOR je rastvorljivo tečno đubrivo koje sadrži fosforne soli formulisane sa ađuvantima i poseduje kolorimetrijski indikator promene pH koji omogućava da se pH rastvora lako podesi na željenu vrednost i na taj način omogućava lakšu primenu i mešanje preparata.

Zakišeljavanje: smanjuje pH vrednost tank mix smeše, sprečavajući alkalnu hidrolizu. Surfaktant: povećava prijanjanje i apsorpciju đubriva i drugih preparata u folijarnoj primeni.
Bolja moć pokrivanja: upotreba TRIPLE COLOR-a smanjuje površinski napon tečnosti, omogućavaju i bolje prijanjanje na površinu lista, uz poboljšanje pokrivenosti. Antipenušavac: sprečava formiranje pene u prskalicama. Njegova formulacija uključuje aktivne sastojke koji inhibiraju pojavu pene.


PROIZVOĐAČ: Plymag, Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru: TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE: neograničen kod pravilnog skladištenja
Pakovanje: 1 L, 20L

bottom of page