top of page

ZEO GRAPE

zeo-grape-1152x1152.jpg

Organo-mineralno NPK đubrivo i oplemenjivač zemljišta sa više od 55% organske materije biljnog porekla i zeolitom.

Dodavanjem visoko-koncentrovanih i sporo-otpuštajućih NPK komponenti ostacima grožđa iz proizvodnje vina, dobija se jedinstveno organo-mineralno đubrivo. Kod ZEOGRAPE-a nosač aktivne materije je zeolit i organska materija oplemenjena probranim sirovinama koje sadrže visok procenat makro- i mikroelemenata 100% rastvorljivih u vodi. Organska materija , a naročito zeolit su nosači aktivne materije koji svojim jonoizmenjivačkim sposobnostima „vežu“ hranjive materije na sebe i lako ih otpuštaju kada ih biljka usvaja.

ZEOGRAPE je đubrivo koje sporo otpušta hranjive materije te zahvaljujući toj osobini hraniva se ne ispiraju i ne isparavaju te na taj način obezbeđuje biljci hraniva tokom čitave vegetacije.

Zašto smo odabrali ostatke grožđa kao sirovinu za đubrivo?

Poznato je od davnina da grožđe, posebno crno, sadrži velike količine polifenola i antioksidanata, koji igraju važnu ulogu u podizanju imunog sistema biljaka. Biološku vrednost đubriva dodatno uvećavaju koštice grožđa jer svaka biljka u svom semenu generiše velike količine hranjivih materija koje su neophodne da bi se iz njih razvile nove biljke.

Formulacije:

NPK 6:12:12 + ME + min.55% OM

NPK 6:20:8 + ME + min.55% OM

25% N-NH2 + ME + min.50% OM

*Kod nas možete poručiti formulaciju organo-mineralnog đubriva - proizvešćemo namenski za Vas u skladu sa rezultatima analize zemljišta i potreba gajene kulture.

Opšta količina primene je 300-500 kg/ha (promenljivo, zavisno od agrohemijskog sastava zemljišta i potreba gajene kulture) uz obaveznu inkorporaciju u zemljište


PROIZVOĐAČ: TMB Diamond,Pančevo
ROK UPOTREBE: kod pravilnog skladištenja neograničen
PAKOVANJE: 25 kg i Big Bag 1000kg

bottom of page