top of page

ZEO PULLUS 2015

a617abd9-ced8-4efd-b60f-9e49b55d0c77.png

Proizvod zaštićen patentom. Smesa oplemenjenog pilećeg stajnjaka bez bukove piljevine i slame i prirodnog zeolita (klinoptilolita) koja omogućava Vašim biljkama ishranu tokom čitavog vegetativnog perioda.

 

Korišćenjem ZEO PULLUS-a pored ishrane biljaka neophodnim makro- i mikroelementima omogućavate:
• Humifikaciju zemljišta zbog visokog sadržaja organske materije
• Unos korisnih bakterija
• Unos huminskih i fulvo kiselina
• Smanjenje unosa mineralnih đubriva (u zavisnosti od rezultata analize zemljišta i do 100%)

PRISUSTVO ZEOLITA PRUŽA:
• Čuvanje hranljivih elemenata u zoni korenovog sistema i njihovu dostupnost biljci
• Podizanje hranidbenog nivoa fosfora prisutnog u zemljištu
• Popravku vodno-vazdušnog režima u zemljištu
• Inaktivaciju teških metala i slobodnih radikala

 

NAČIN PRIMENE I DOZIRANJE:

  • ZEO PULLUS se koristi u osnovnoj pripremi zemljišta ili kao prihrana u toku vegetacije uz inkorporaciju na dubinu 10-15 cm. Kod biljaka sa plitkim korenovim sistemom može se ostaviti i na površini bez bojazni od gubitka hranljivih svojstava.

  • ZEO PULLUS 2015 se koristi u količini 500 kg/ha . Doze je moguće korigovati u skladu sa analizom zemljišta uz konsultaciju sa stručnim licem.

  • Dostupan je u peletiranom (5 mm) i mikroniziranog obliku (0-0,2 mm). Preporučujemo praškastu formulaciju zbog bolje inkorporacije i samim tim bržeg delovanja na biljku. Izbegavati primenu po vetrovitom vremenu.

 

Sadržaj:

Azot (N) 6 %
Fosfor (P2O5) 6 %
Kalijum (K2O) 6 %
Kalcijum (CaO) 8 %
Magnezijum (MgO) 3 %
Mikroelementi (gvožđe, bakar, cink)

 

*Dostupan je u peletiranom (5 mm) i mikroniziranog obliku (0-0,2 mm). Preporučujemo praškastu formulaciju zbog bolje inkorporacije i samim tim bržeg delovanja na biljku.

 

*Na osnovu analize zemljišta, standardna NPK formulacija (6:6:6) se može menjati i korigovati

PROIZVOĐAČ: TMB Diamond,Pančevo

ROK UPOTREBE: kod pravilnog skladištenja neograničen

PAKOVANJE: 20/1 i Big Bag (500 i 1000kg)

bottom of page